Aaron Isaac

Levde: 1730-1816 (86 år)
Titel: Handelsman och sigillgravör
Far: Isaac Itsik Brietzen
Mor: ?

Aaron Isaac

Biografi
Aaron Isaac föddes i Treuenbrietzen i den tyska delstaten Brandenburg den 16 september 1730.

Sigillgravör
I unga år lärde han sig till sigillgravör och bosatte sig i den dåvarande universitetsstaden Bützow i hertigdömet Mecklenburg-Schwerin. Han arbetade där som assistent åt en sigillgravör och ägnade sig vid sidan av åt att sälja galanterivaror. Han kom även i kontakt med svenska officerare och fick av dessa många uppdrag med att gravera sigill och fick höra att det i Sverige rådde brist på personer med hans yrkeskunskaper.

Till Sverige 1774
Han begav sig därför 1774 till Sverige och fick, gynnad av överståthållaren i Stockholm Carl Sparres tillstånd att bosätta sig där och hämta sin hustru och sina barn. 1779 gav riksdagen tillstånd åt judarna att ha en synagoga i Stockholm och högst tre andra städer och 1782 utfärdades det så kallade Judereglementet, som reglerade vilka näringar judarna fick utöva och i vilka städer de fick bo (förutom Stockholm även Norrköping och Göteborg – en judisk församling tillkom dock även i Karlskrona).

Arméleverantör
Förutom gravyren ägnade han sig även åt handel och blev 1788 utsedd till arméleverantör i Gustav III:s krig mot Ryssland och for därför över till Finland. På grund av bristen på pengar under kriget lät krigskommissarien Per Georg Fahnehielm utfärda anvisningar till fältkassan så kallade fahnehjelmare som skulle vara likvärdiga med riksgäldssedlar. Samtidigt lät Gustav III sätta upp ett sedeltryckeri för att producera falska ryska pengar och därigenom sprida oro i den ryska ekonomin.

Vid en växelaffär med greve Adolph Fredric Munck af Fulkila blev han pålurad dessa fahnehjelmare som Munck tydligen på eget bevåg hade låtit trycka. Aaron Isaac häktades en tid i Åbo men frikändes allt medan greve Munck 1792 tvingades i landsflykt av hertig Karl.

Memoarer
På sin ålderdom nedtecknade Aaron Isaac sina minnen på en med hebreiska bokstäver skriven tysk-judisk dialekt som ofta kallas västjiddisch. Memoarerna har publicerats i ett par olika upplagor och i översättningar till standardtyska och öst- eller standardjiddisch. Memoarerna vittnar bland annat om de konflikter han hade med andra medlemmar i den judiska stockholmsförsamlingen, där hans ledarskap inte alls var oomtvistat. Han inköpte själv en begravningsplats åt stockholmsjudarna, som ännu bär hans namn, Aronsberg på Kungsholmen, medan en annan grupp i församlingen anlade en egen begravningsplats, Kronoberg, i nuvarande Kronobergsparken (också på Kungsholmen).

Äktenskap
1750 gifte sig Isaac (20) i Mecklenburg med Sara Hendel Levin (ca 15)

Aaron Isaac (86) gick bort den 21 oktober 1816 och begravdes på Mosaiska kyrkogården, Aronsberg, Stockholm.

År Titel/händelse (urval)
1759 Skyddsbrev som sigillgravör
1766 Rätt att bedriva handel
1774 Bosatt i Stockholm från juni
1775 Bosättningsrätt och tillstånd att arbeta som sigillgravör och stensnidare i Stockholm
1777 Handelsprivilegier (maj)
1785 Rättighet att bedriva handel på landsbygden
1788-1790 Arméleverantör
1789 Hovleverantör

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2020-12-18

Samtida händelser 1730 - 1816
1734 Stympning avskaffas som straff
1734 Bouppteckningar blir lag i Sverige
1739 Vetenskapsakademien grundas
1740 Bellman föds i Stockholm
1741-1743 Hattarnas ryska krig
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget

Källor
Hemsida:
» runeberg.org

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon