Svenska freder 1557-1814

Sortera genom att klicka på rubrikerna. Läs om svenska krig. Rotera mobilen för mer info.

Freden i...

År:

Fred med:

Efter:

S:t Germain 1679 
Brandenburg Karl XI:s krig
Knäred 1613 
Danmark Kalmarkriget
Brömsebro 1645 
Danmark Torstenssons krig
Roskilde 1658 
Danmark Karl X Gustavs 1:a danska krig
Köpenhamn 1660 
Danmark Karl X Gustavs 2:a danska krig
Fontainebleau 1679 
Danmark Karl XI:s krig
Stockholm 1720 
Danmark Stora nordiska kriget
Jönköping 1809 
Danmark Finska kriget
Kiel 1814 
Danmark Andra Napoleonkriget
Traventhal 1700 
Danmark, Holstein-Gottorp Stora nordiska kriget
Stettin 1570 
Danmark, Lybeck Nordiska sjuårskriget
Örebro 1812 
England Engelska kriget
Osnabrück & Münster 1648 
Flera... Trettioåriga kriget
Oliva 1660 
Flera... Karl X Gustavs polska krig
Celle 1679 
Flera... Karl XI:s krig
Paris 1810 
Frankrike Första Napoleonkriget
Stockholm 1719 
Hannover Stora nordiska kriget
Nijmegen 1679 
Münster Karl XI:s krig
Nijmegen 1679 
Nederländerna Karl XI:s krig
Warszawa 1705 
Polen Stora nordiska kriget
Stockholm 1720 
Preussen Stora nordiska kriget
Hamburg 1762 
Preussen Pommerska kriget
Novgorod 1557 
Ryssland Stora ryska kriget
Teusina 1595 
Ryssland 25-års kriget mot Ryssland
Stolbova 1617 
Ryssland Ingermanländska kriget
Kardis 1661 
Ryssland Karl X Gustavs ryska krig
Nystad 1721 
Ryssland Stora nordiska kriget
Åbo 1743 
Ryssland Hattarnas ryska krig
Värälä 1790 
Ryssland Gustav III:s ryska krig
Fredrikshamn 1809 
Ryssland Finska kriget
Altranstädt 1706 
Sachsen Stora nordiska kriget
Nijmegen 1679 
Tysk-romerska riket Karl XI:s krig

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon